หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทำ “โครงการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทำ “โครงการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-02 11:18:45

มีขวดพลาสติก ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลอตเตอรี่ อย่าทิ้ง!! นำมาร่วมบริจาคเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือ โดยผู้สูงอายุ จากชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและเป็นการลดขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ สามารถนำมาบริจาคได้ที่ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน” โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดตามผลงานของโครงการได้ที่ www.wmassru.com

Download