หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:18:40

ผู้บริหาร  และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


Download