หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 10:27:33

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สสส กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และภาคีเครือข่าย โดยมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รอง ผกก.จร.สน.สามเสน จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย และกิจกรรมทาสีบริเวณทางม้าลายสามมิติ ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Download