หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ “Creative Material of Lifestyle 2022”
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ “Creative Material of Lifestyle 2022”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 10:41:06

สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ “Creative Material of Lifestyle 2022”

วันที่ 26 ตุลาคม  2565 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ “Creative Material of Lifestyle 2022”

ภายใต้ หัวข้อ “แนวคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการเลือกใช้วัสดุในงานออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่อาคาร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสถาพร อร่ามอาภากุล กรรมการผู้จัดการ (CEO & Founder) บริษัท SATTHA 3D Design & Build เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ  ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download