หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 11:15:25

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ

โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นเครือข่ายทางวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากร การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และได้มีการเปิดตัว e-learning

Download