หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมแข่งขัน“สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมแข่งขัน“สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 11:23:12

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมแข่งขัน“สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประดิษฐ์กระทงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ในโครงการ “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download