หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาโครงสร้างหลักสุตรและผลกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาโครงสร้างหลักสุตรและผลกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:00:22

อาจารย์หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาโครงสร้างหลักสุตรและผลกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและเตรียมแผนกิจกรรมสนุกร่วมกันในรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2565 และการรอรับนักศึกษาใหม่ DEK 66 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

Download