หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:04:34

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานอาคารสำนักงานอธิการบดี

Download