หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เข้าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เข้าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:17:10

วันที่ 2 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา  ได้เข้าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการวันแรก ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)

Download