หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565
ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:25:56

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download