หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย “จิตอาสา” ชมรมธารน้ำใจให้น้อง ได้เดินทางไปมอบของให้กับโรงเรียน บ้านหนองโสน จังหวัดกาญจนบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย “จิตอาสา” ชมรมธารน้ำใจให้น้อง ได้เดินทางไปมอบของให้กับโรงเรียน บ้านหนองโสน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:49:40

9 - 11 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย “จิตอาสา”  ชมรมธารน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 13 ได้เดินทางไปมอบของให้กับโรงเรียน บ้านหนองโสน จังหวัดกาญจนบุรี