หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Open House
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Open House

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:55:17

เมื่อวันที่ 9 ธันวามคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมารองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Open House ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวามคม 2565 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์  Google Meet

Download