หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ได้จัดโครงการสัมมนาสร้างภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Enscape
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ได้จัดโครงการสัมมนาสร้างภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Enscape

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:58:27

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาสร้างภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม  Enscape  เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางการออกแบบให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร และคุณสมยศ  ชัยเจิญ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download