หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:05:37

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565  สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว และอาจารย์ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบนิทรรศการ 4 และเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการออกแบบนิทรรศการระดับนานาชาติ การใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดแสดง ทิศทาง วัฒนธรรม และบริบทในระดับนานาชาติที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบงานจัดแสดงให้กับนักศึกษา ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา

Download