หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลจากการประกวด NFT จากสำนักนวตกรรมแห่งชาติ NIA
นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลจากการประกวด NFT จากสำนักนวตกรรมแห่งชาติ NIA

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:10:34

นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  ได้รับรางวัลจากการประกวด NFT จากสำนักนวตกรรมแห่งชาติ NIA

นายสุรเชษฐ์ ตั้งวิลาวัณย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล Finalist 10 คนสุดท้าย จากการประกวดผลงานออกแบบระดับประเทศ นิลมังกร NFT ART DESIGN CONTEST โดยมี อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งโครงการ ดังกล่าว มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั่วประเทศมากกว่า 400 ชิ้น ทั้งนี้ผลงาน Finalist จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลงานจะถูกจัดแสดงงานที่ NFT กรุงเทพ และ NFT จังหวัดอุบลราชธานี

Download