หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ คุณจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ คุณจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:41:30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ คุณจุณีรัตน์  จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานอธิการบดี


Download