หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:45:39

วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet.

Download