หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:48:44

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566


Download