หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:59:09

20 มกราคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

Download