หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP) ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP) ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 12:13:45

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP)และรุ่นพี่ปี2 นำทีมไปแนะแนวการศึกษาน้องๆนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเแนะแนวทางในการศึกษาต่อทางด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

Download