หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ตัวอย่างผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:43:56

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เราเน้นสร้างแบรนด์ที่มีพื้นฐานความโดดเด่น สร้างความยั่งยืนจากข้อมูลส่วนต่างๆ ตัวอย่าง ปี 1 กับผลงานหารนำเสนอ STARTUP PITCH DECK PRESENTATION FOR INVESTORS: หัวข้อ THE ECO-FRIENDLY BRAND รายวิชา IND1112 PRESENTATION TECHNIQUE  สู่ความเป็นมืออาชีพ

Download