หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ณ พิพิทธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ณ พิพิทธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:44:13

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิทธภัณฑ์

เหรียญกษาปณานุรักษ์

ซึ่งพิพิทธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กับการจัดนิทรรศการแบบร่วมสมัย จัดแสดงเงินตราของไทยและต่างประเทศ รวมถึงประวัติความเป็นมาของโรงกษาปณ์  เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการออกแบบนิทรรศการ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง และสื่อผสมผสานอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับงานตกแต่งให้ดูน่าสนใจนั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเอง

Download