หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-02 10:05:26

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นำโดยอาจารย์ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสื่อผสมผสานสำหรับนิทรรศการและการจัดการแสดง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อประกอบการเรียนรู้ในการสร้างสื่อผสมผสาน การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ในการสื่อสารงานนิทรรศการต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจาลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก

Download