หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม MOU พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม MOU พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-08 15:12:27

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าหารือกับ คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ในเรื่องการลงนาม MOU พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Download