หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff)
บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:56:16

บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff) วันที่ 14 ก.พ. 2566 (วันแรก) ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download