หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff) วันที่สอง
บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff) วันที่สอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 10:07:42

บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff) วันที่ 15 ก.พ. 2566 (วันที่สอง) ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download