หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรอาคาร ได้ดำเนินการติดตามผลและเข้านิเทศก์นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ กับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรอาคาร ได้ดำเนินการติดตามผลและเข้านิเทศก์นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ กับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 13:34:23

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา และ คุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการติดตามผลและเข้านิเทศก์นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ กับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ซึ่งบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)

Download