หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 13:47:48

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรมกับ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และที่ปรึกษาโครงการ  ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตย ภายใต้โครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์(International Academic Training on Robotic Design and Development)โดยแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักศึกษาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

Download