หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 14:16:48

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566

สามารถสมัครได้ที่  https://admission.ssru.ac.th/


Download