หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลจัดแสดงณ โรงรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลจัดแสดงณ โรงรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 14:23:58

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คุณพจนา ไอยรัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน คุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน จัดแสดงในกิจกรรม ทิ้งขยะถูกที่ตรงสีถูกถัง ณ โรงรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ได้มีการร่วมหารือกับ คุณอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการลงนาม MOU

Download