หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สอบวัดความรู้ของนักศึกษาในรายวิชาโปรเจค 2
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สอบวัดความรู้ของนักศึกษาในรายวิชาโปรเจค 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 15:18:46

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้สอบวัดความรู้ของนักศึกษาในรายวิชาโปรเจค 2 ซึ่งรายวิชานี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาเพื่อผลิตชิ้นงาน/ศึกษาพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยทำการสอบจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่

1. หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติ

2. ระบบตรวจจับและป้องกัน แก๊ส ควัน ประกายไฟ และ แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

3. ระบบรดน้ําต้นไม้แบ่งโซน เปิด-ปิดวาวล์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

4. ระบบรดน้ำอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์

5. กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนผ่านไลน์

6. การพัฒนากล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนบนพื้นดิน

ซึ่งการสอบวัดเป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบข้อปฏิบัติของสาขาวิชา นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับดี

Download