หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ออกค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่สร้างกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6”
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ออกค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่สร้างกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:14:58

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา และนักศึกษา ได้ออกค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่สร้างกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6” ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Download