หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดนตรีในสวน สร้างสุขรอยยิ้มในสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดนตรีในสวน สร้างสุขรอยยิ้มในสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:37:24

วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน สร้างสุขรอยยิ้มในสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร เข้าร่วมกันร้องเพลง เล่นดนตรี พร้อมด้วยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณสวนหน้าอาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download