หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:32:01

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


Download