หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศในการนำเสนอ รายวิชา CPE3228 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
บรรยากาศในการนำเสนอ รายวิชา CPE3228 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:40:46

วันที่ 20 มีนาคม 2566 บรรยากาศในการนำเสนอ  รายวิชา CPE3228 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่พบเจอ การประยุกต์วิชาในสาขาที่นำมาปรับใช้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กับรุ่นน้อง ปี 63 ที่จะเตรียมฝึกงานในปีต่อๆ ไป สอนโดย ผศ.ขวัญเรือน รัศมี

Download