หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development)
จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:47:00

21 มี.ค. 2566 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาฯ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 เม.ย. 2566

Download