หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:55:17

วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” เป็นวันแรก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 คน ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Download