หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บันทึกภาพและวีดีโอสำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บันทึกภาพและวีดีโอสำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-04-04 10:39:22

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เตรียมความพร้อมในการบันทึกภาพและวีดีโอสำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการสอนการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในการอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566

Download