หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดการสอบ ภาคข้อมูลในรายวิชาการวิจัยเพื่องานออกแบบ ให้กับนักศึกษาปีที่ 3
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดการสอบ ภาคข้อมูลในรายวิชาการวิจัยเพื่องานออกแบบ ให้กับนักศึกษาปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 10:08:44

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดการสอบ ภาคข้อมูลในรายวิชาการวิจัยเพื่องานออกแบบ ให้กับนักศึกษาปีที่ 3  ณ ห้อง 4736 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download