หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณาจารย์กับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว ร่วมกันจัดอบรมในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณาจารย์กับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว ร่วมกันจัดอบรมในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 14:19:59

เมื่อวันที่ 17 - 23 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ นักศึกษา ตัวแทนจากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไอที หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์กับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว ร่วมกันจัดอบรมในโครงการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ (International Academic Training on Robotic Design and Development) อีกทั้งมีการแข่งขันหุ่นยนต์กระต่าย (Rabbit Robot) ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว


Download