หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกับกองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกับกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 08:50:18

8 มิ.ย. 2566 นางสาวภาศิญา สงวนศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย


Download