หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 09:00:02

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าโครงการบริการวิชาการฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่สมาชิกโครงการและประชาชนทั่วไปในตำบลคลองโยง จำนวน 80 คน ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้การอบรมได้เกิดจากการเข้าชมโครงการและเข้าศึกษาดูงานการผลิตงานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากคณะครู กศน.ตำบลหนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ของคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ #แนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น พบว่า มีหลายผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตำบลคลองโยง สามารถนำมาสอนแก่สมาชิกโครงการบริการวิชาการปี 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

Download