หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัยสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบเพื่อการจัดการ Smart Farm งานเกษตรในชุมชนเมือง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัยสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบเพื่อการจัดการ Smart Farm งานเกษตรในชุมชนเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 09:21:04

13 มิ.ย. 2566 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประธานและตัวแทนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบเพื่อการจัดการ Smart Farm งานเกษตรในชุมชนเมือง การวางระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติงานเกษตรในชุมชนเมือง และการจัดการเคมีภัณฑ์ และความปลอดภัยในชุมชนเมือง ให้กับชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2566


Download