หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์กำธร สถิรกุล
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์กำธร สถิรกุล

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 09:43:34

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายธนะชัย ธีระขันธ์ และนางสาวปัณฑิกา สังชัย นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์กำธร สถิรกุล  

ทั้งนี้มูลนิธิจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการเรื่อง “ความต้องการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพิมพ์ในยุค Industrial 5.0”ณ ห้องประชุม R 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพDownload