หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มฝีกงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มฝีกงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 10:09:00

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มฝีกงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ทั้งนี้บริษัทบริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) อยู่ในความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download