หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการสร้างโมเดลสามมิติ “Blender 3D” ให้กับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการสร้างโมเดลสามมิติ “Blender 3D” ให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-29 14:07:21

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการสร้างโมเดลสามมิติ “Blender 3D” ให้กับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน และได้รีบเกียรติจาก คุณวีรชัช ยี่ละหมัด  3D Artist ศิลปิน NFT Art ที่รู้จักในชื่อ "Abuniyeh"  เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download