หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ณ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ณ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-12 13:38:28

29 มิ.ย. 2566 รศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร และอาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จำนวน 6 คน แบ่งเป็น 2 ทีม ได้แก่ 1) ทีม Sleep less มีสมาชิก นายสหเกียรติ มงคลพงศ์พัฒน์  นางสาวลัคนาพร ผึ่งผาย  และนางสาวปฏิพร ไชยพร 2) ทีม Codeconer มีสมาชิก นายบุญญฤทธิ์ บุญภา นายพิทวัฒน์ โกเม และนายธนพงษ์ เฉยบำรุง เข้าร่วมอบรมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ณ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด เพื่อเข้าแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 Cobot Contest Thailand 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21  ก.ค. 2566 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


Download