หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "SSRU Smart Digital University"
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "SSRU Smart Digital University"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-12 13:43:01

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "SSRU Smart Digital University" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยรองอธิการบดี  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  ณ อาคารอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download