หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-14 13:59:08

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download