หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-18 12:28:27

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยผลคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

Download